Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

Blaj: 14 decembrie 2017 dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; impozitele şi taxele rămân la acelaşi nivel

Primăria Municipiului Blaj organizează în data de 14 decembrie 2017 dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018. Dezbaterea publică va avea loc în Sala Mare a Primăriei Blaj, de la ora 13.00. Pentru anul 2018, la Blaj, conform proiectului supus dezbaterii publice, impozitele şi taxele locale vor rămâne la nivelul celor din 2017. Până pe 13 decembrie, cetăţenii şi agenţii economici pot transmite, în scris, propuneri, sugestii şi opinii legate de impozitele şi taxele locale pentru anul viitor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 şi documentaţia de bază pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Blaj, la adresa www.primariablaj.ro, secţiunea Dezbatere publică şi la sediul Primariei Municipiulul Blaj, str. Piaţa 1848. nr.16.

CONSILIUL LOCAL – MUNICIPIUL BLAJ; PIAŢA 1848, nr.16; cod 515400; jud.Alba; tel: 0258-710110; fax: 0258-710014, e-mail: primarieblaj@rcnet.ro

Municipiul Blaj, în baza prevederilor art.7 alin. (l2) din legea 52/2003, anunţă organizarea, în data de 14.12.2017, a DEZBATERII PUBLICE a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018. Locul desfăşurării – SALA MARE a Primăriei Blaj, din loc. Blaj, str. Piaţa 1848, nr.16. Ora desfăşurării – începând cu ora 13.00.

În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, se aduce la cunoştiinţa publică următorul proiect de act normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018

Proiectul de hotărâre şi documentaţia de bază pot fi consultate:

– pe site-ul Primăriei Municipiului Blaj, la adresa www.primariablaj.ro, secţiunea DEZBATERE PUBLICĂ;
– la sediul Primăriei Municipiului Blaj, str. Piaţa 1848, nr. 16.

Potrivit art.7 alin(2) din legea 52/2003 „Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştiinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice.”În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din legea 52/2003, începând cu data de 01.11.2017 şi până la data de 13.12.2017 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre se vor transmite:

– prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei Municipiului Blaj, str. Piaţa 1848, nr.16;
– prin email, la adresa primarieblaj@rcnet.ro.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii, opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Blaj. Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Ghinescu Cristina – Director Direcţia Buget Finanţe.

Primar, ROTAR Gheorghe Valentin

ProIectul poate fi consultat AICI


01.11.2017.